Informasjon til nye medlemer

Velkommen til klubbstart i Ryfylke Kodeklubb

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem av Ryfylke Kodeklubb! Her følger litt praktisk informasjon om klubben. Om noe er uklart kan du ta kontakt på mailadressen Felles@ryfylkekodeklubb.no  eller på skrive til oss på vår facebookside ”www.facebook.com/Ryfylke.Kodeklubb( foretrukket). 
Om du ikke er medlem, kan du bli medlem her

 

Hvem er med i klubben? Må jeg kunne noe? 

Det er medlemmer fra Tau, Jørpeland og bygdene rundt i kommunen, og det hender vi også har med oss noen fra kommunene rundt. Aldersgrensen er 5. Klasse, og de fleste er mellom 5. Klasse og 10. Klasse. Noen har vært med siden kodeklubben startet i 2016, og noen er helt nye. De som er nye trenger ikke å kunne noe om koding før de kommer. 

Er koding mest en guttegreie eller jentegreie? 

I kodeklubben vår har vi vært blant de beste i landet til å få til ganske lik kjønnsfordeling blant deltakerne deltakere. Koding som aktivitet er like interessant og enkelt, uavhengig av kjønn. Selv om mange kanskje ser for seg gutter som koder – så var til og med verdens aller første programmerer (Ada Lovelace), en kvinne. I IT bransjen er det stort ønske om og fokus på flere kvinner, og trenden er voksende både innen programmering og alle andre områder innen teknologi. Ledende bedrifter innen IT har også mål om lik kjønnsfordeling som de jobber mot. Noen av de aller mest populære og foretrukne arbeidsplassene er i IT og teknologibransjen. Dessuten er det liten tvil om at programmering, IT og teknologi er en sikker satsing for fremtiden, for alle. 

Passer mitt barn i kodeklubben? 

Vi jobber mot utenforskap i kodeklubben. Det skal være et sted for alle, der alle uansett fattig og rik, utadvendt eller innadvendt, høy eller lav, sosial eller einstøing, sporty eller lat, flink på data eller nybegynner – skal være velkommen og ønsket hos oss. Det betyr samtidig at det må være et godt samspill mellom oss som driver kodeklubben, foresatte, og hver enkelt deltaker. Vi har noen få enkle regler som alle deltakere må klare å følge for at vi skal ha et miljø som alle kan trives i. 

Koding er i praksis en konsentrasjonsaktivitet der mye handler om å sitte fokusert og jobbe med sine egne ting og å følge instrukser i oppgaver og fra oss som driver klubben. Dersom ditt barn på egenhånd klarer å følge instrukser, klarer å unngå å forstyrre andre som ønsker å konsentrere seg om sine oppgaver og kan bidra med at vi får et godt miljø så kan barnet ditt være på kodeklubben på egenhånd og vil med stor sannsynlighet trives godt hos oss. 

Dersom du som foresatt vet at ditt barn trenger noen til å hjelpe han/henne med å fokusere, sitte i ro, være stille når alle skal være stille, og gjøre oppgaver som er beskrevet – så må du bli med som assistent for ditt barn. Vi er dessverre ikke nok voksne til at vi kan ha full oppmerksomhet på en enkelt deltaker hele tiden. Et alternativ er også å delta hjemmefra via streaming og digitale møterom dersom du tror at det blir for vanskelig for ditt barn å være alene i lokalene, og du ikke vil være med som assistent selv. 

Hvem er de voksne? 

Vi er en gruppe med frivillige voksne som har interesse for at barn og unge skal lære om teknologi. Vi presenterer oss den første kvelden så alle også blir litt kjent med oss. Vi er alltid interessert i å få med oss flere voksne. Du trenger ikke å kunne noe om koding eller å være noen dataekspert for å være til hjelp. 

Hvilke dager er det kodeklubb? 

På grunn av fokus på godt smittevern har vi valgt å legge det opp slik at deltakere fra ulike steder ikke møtes i lokalene våre på samme tidspunkt. Derfor er det ikke slik som før, at alle kunne komme hver uke og stikke innom uanmeldt for å se hva vi holder på med. Vi må vite på forhånd hvem som kommer og hvor de kommer fra. Deretter vil vi gi beskjed om hvilket tidspunkt som gjelder for din gruppe. Vi har også valgt å begrense antall deltakere i lokalene for å kunne overholde trygg og forsvarlig avstand mellom alle. I praksis betyr det at vi foreløpig har tak på 8 deltakere i lokalene. Men, vi har samtidig bestemt å streame det som skjer slik at alle som vil kan være med fra hvor som helst, og gjøre det samme som de andre, og å kommunisere med dem. 

Når og hvor er klubbkveldene? 

Vi har nå et rom på Tau Ungdomsskole. Inngang i andre etasje til hovedbygget. Bygningen skal være låst hele tiden slik at ikke uvedkommende går rundt i bygget, så det er viktig at alle møter opp i god tid slik at vi slipper å gå frem og tilbake for å slippe inn de som kommer for sent. Kl 17:00 har vi sluppet inn alle som har møtt opp til da og deretter er døra til inngangen stengt. Vi må da bruke tid på de som har kommet tidsnok i stedet for å løpe frem og tilbake for å slippe inn nye som har kommet for sent. Håper på forståelse for dette, og at dere passer på å være ute i god tid. Har du kjørt barnet og er ute i siste liten, så sjekk derfor om barnet kommer seg inn før du drar. 

Trenger jeg å gjøre noe klart før jeg kommer? 

Vi har laptoper til alle som er gratis å bruke. Hvis deltakeren likevel absolutt vil ha med sin egen laptop så må deltakeren ha mulighet til å installere programvare på den selv, og det vi bruker må være installert på forhånd før oppmøte. 

I tillegg ønsker vi at deltakeren oppretter en bruker på https://scratch.mit.edu. Deretter oppretter dere et prosjekt på denne nettsiden og sender oss linken til prosjektet (del/share).

Hva koster det? 

Vi gjør alt vi kan for å holde medlemskontingenten så lav som mulig, samtidig som at vi kan tilby gratis utlån og bruk av kult utstyr. Ryfylke Kodeklubb drives på frivillig basis. For å enkelt kunne administrere medlemsstatus og dekke deler av kostnadene til startpakken som alle får, er det satt en medlemskontingent på kr 50,- pr barn pr medlemsår (15. August – 15. Juni). Midler til dyrt utstyr får vi gjennom støtteordninger og donasjoner fra f.eks. Kommunen og Næringslivet. 

Dette får du som medlem: 

 

 • Medlemsskap i Ryfylke Kodeklubb
 • Tilgang til Microsoft Office premium 
 • E-post adresse på @Ryfylkekodeklubb.no
 • Tilgang til klubbkveldene/kodekurs
 • Tilgang til live streaming av klubbkveldene/kodekurs
 • Låne laptop gratis i lokalene våre
 • Bruke klubbens utstyr (3D printer, programmerbare roboter, tech leketøy etc.)
 • Tilgang til kodeklubbens Minecraft-servere – vi har flere
 • Tilgang til kodeklubbens Discord-server
 • Mulighet til å få rank på våre servere (moderator osv)
 • Mulighet til å få finansiering, teknisk hjelp og rådgivning til å starte egne digitale prosjekter

Hvordan betaler jeg? 

Medlemskontingenten på kr 50,- pr barn kan betales på følgende måter: 

 • Bankkonto: 1506 29 99591 Merk betalingen med barnets navn
 • Vipps #87727 Skriv barnets navn i kommentarfeltet

Har du meldt på flere barn, kan du betale alt i en omgang. Husk å merke med navn. 

Hvordan kan jeg støtte kodeklubben? 

Ryfylke Kodeklubb drives 100% av frivillige og vi prøver å ha så lav medlemskontingent som det er mulig å ha for at alle skal kunne bli med. Samtidig ønsker vi å skaffe enda mer materiell og kult teknologisk utstyr som vi kan bruke i kodeklubben. Det er gøy å drive fritidstilbud for barn og vi ønsker at det skal bli et varig tilbud. Hvis du ønsker å støtte arbeidet til Ryfylke Kodeklubb kan du: 

Velkommen til Ryfylke Kodeklubb!

Målet vårt er at barn og unge skal lære å beherske det digitale samfunnet, få en mer bevisst skjermtid og bli kreative og skapende med teknologien som verktøy. Vi gleder oss til å kode sammen med dere. 

Med vennlig hilsen

Ryfylke Kodeklubb

Ledergruppe

Tor Einar Enne
Roy Morken
Kim Foldøy
Ole André Ravnås
Kaja Lillehavn

PS: På de påfølgende sidene finner du litt mer informasjon om Ryfylke Kodeklubb

Om Ryfylke Kodeklubb

Ryfylke Kodeklubb ble etablert 15. mars 2016 av Tor Einar Enne og Roy Morken,

og er et frivillig initiativ basert på et opplegg fra Lær Kidsa Koding.

Mål

Ryfylke Kodeklubb har som mål å arbeide for at barn og unge skal lære å forstå og

beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli

brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. En viktig del av vår virksomhet er

å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med

informatikk som fag, og på denne måten også bidra til bedre forståelse for engelsk og

grunnleggende matematikk.

Medlemskvelder

Ryfylke Kodeklubbs første kursperiode

starter 9. september 2020 går hver onsdag fra kl 17:00 til 18:30. Kurskveldene er vanligvis tredelt og består av individuell tid for utforskning, et felles fokusområde og belønningstid til slutt hvis det har vært en god dag hvor reglene har blitt fulgt:

17:00: Start felles program og live streaming

18:00: Slutt felles program og start på belønningstid

18:30: Klubben stenger

Vi ønsker å bygge klubbfølelsen ved at man har tid både før og etter felles opplegg om man

ønsker, slik at man kan bruke tid på å utforske egne prosjekter med veiledere tilgjengelig.

Programmeringsspråk og konsept

Vi ønsker i første omgang å bygge vårt klubbkonsept rundt følgende:

 • Scratch: Et programmeringsspråk hvor en drar og setter sammen klosser, litt som å bygge med LEGO. Scratch gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk.
 • Micro:bit: En mikrokontroller som ble laget av BBC i 2016 for å lære barn programmering. Micro:bit har innebygget LED-matrise, knapper, gyroskop, Bluetooth, temperaturmåler m.m. Utstyret blir gitt bort gratis til alle 12-åringer i Storbritannia. Vi har eget klassesett i kodeklubben der Micro:bit (Super:bit) også kan brukes til å styre en egen robot. . 
 • Minecraft Education, Bedrick, Java og Minecraft servere. I Minecraft er det mulig å programmere på samme måte som i Scratch. Dette har vært populært i kodeklubben vår, og mange har blitt ekstra motivert til å lære av å kunne gjøre det i Minecraft. 
 • Python: Et programmeringsspråk hvor det må skrives inn kode. Lett å starte med, og naturlig oppfølger etter f.eks. Scratch. 

Poengsystem

Alle som deltar får en klistrelapp “badge” som deltaker til å sette i permen sin. 

Vi velger ut den som har hatt best personlig fremgang eller godt forbilde som “dagens koder”. 

Den som i løpet av måneden har vært “dagens koder” flest ganger blir “månedens koder”. 

Mer info

Det er opprettet en egen hjemmeside på internett (www.ryfylkekodeklubb.no), i tillegg til

Facebooksiden ”www.facebook.com/Ryfylke.Kodeklubb” skrive til

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com