Bli medlem

Våre kodekurs er gratis

I tillegg har vi klubbkvelder for våre medlemmer som har vært på kurs. Klubben trenger likevel penger for innkjøp av utstyr og drift. Derfor oppfordrer vi de som kan til å betale en medlemskontingent for å støtte klubben.

Fritidsaktiviteter for barn er så dyrt

Vi har et ønske om å gi et tilbud til absolutt alle som har interesse for data, koding og andre digitale ferdigheter. Derfor har vi jobbet med Strand kommune om å tilby et stipend for familier som ønsker å sende sitt barn på kodeklubben, men som synes fritidsaktiviteter er dyrt. Ved å henvende seg til kommunen er det mulig å få et stipend som dekker kostnadene til å bli med.

Hva må du ha med på kurs

Deltakeren må ha med egen PC på kurs. Husk å ta med mus, og ladekabel og hodetelefoner.

Deltakeren må også ha med en voksen. Spesielt på første kurs. Det er like viktig at de voksne også interesserer seg for barnas digitale interesser som barnas sportsinteresser, selv om de ikke er så datakyndige. Det er ikke mye som kreves av den voksne. Bli med å lese oppgavene, og hjelp dem gjennom den første fasen til de klarer seg selv.

Det er ikke lov å spille og drive med andre ting enn det som skjer på kurset, og dette er noe den voksne kan bidra med slik at instruktørene kan fokusere på undervisning, og slippe å hele tiden passe på hver enkelt. At en voksen blir med vil både gi en bedre forståelse for barnets interesser, og det vil være stor hjelp for oss som tilrettelegger kursene, og fører til at kurste blir best mulig for alle som deltar.